Institution Details

  • All (0)

Botanical Survey of India

Pune, India.
Bhakta, S.
Dash, S. S.
Dash, Sudhansu Sekhar
Datta, Sudeshna
Singh, P.
Singh, Paramjit
Sinha, B. K.

Andaman and Nicobar Regional Centre

Vivek, C. P.

Arid Zone Regional Centre

Kumar, Ramesh
Maina, Vinod
Prasad, Ravi

Arunachal Pradesh Regional Centre

Kandwal, Manish K.

Central Botanical Laboratory

Mallick, Liza
Mishra, Monika
Singh, Harish
Verma, Ashutosh Kumar

Central National Herbarium

Bharati, Kumar Avinash
Das, S. K.
Das, Sudipta Kumar
Gupta, Chandani
Gupta, R. K.
Prasad, V. P.

Central Regional Centre

Verma, Asutosh Kumar

Southern Regional Centre

Gnanasekaran, G.
Murthy, G. V. S.

1 - 25 of 27 Items    1 2 Next Last